February 20, 2021 Lviv
20 лютого 2021 Львів

+38 073 438 27 49 реєстрація
Second International Congress of Surgical Hair Restoration in Ukraine
Другий Міжнародний Конгрес Хірургічного відновлення волосся в Україні
Contacts
Контакти

Phone: + 38 073 438 27 49
E-mail: ushrs2020@gmail.comOn February 20, 2021, the Second International Congress of Surgical Hair Restoration will take place in Ukraine.

The congress aims to present to the participants the latest developments in the field of trichology, micropigmentation and transplantology, as well as to share advanced and innovative methods and knowledge of hair restoration from around the world. Through the exchange of knowledge and information, the program will include an exciting combination of lectures and practical knowledge of the best specialists in this field. The Congress aims to create a unique forum for discussion and exchange of views between researchers and clinicians from around the world, as it promotes the dissemination of the latest knowledge and experience gained from research in the field of hair restoration. The Congress will be a great place to share information with colleagues from Egypt, Turkey, Argentina, Spain, Greece, the UAE, Ukraine, France, India, Germany and Poland, and we hope that it will form a platform for coordinating new partnerships for careers. from our country.

Currently, hair loss is one of the most common problems affecting more than half of the world's population. The technical process and the frantic rhythm of our lives contribute to the deepening and rejuvenation of this problem. We live in conditions of daily stress and the harmful effects of the environment, which negatively affects our health and is often the cause of various hair pathologies.

The goal of the International Congress of the Ukrainian Association of Surgical Hair Restoration is to unite specialists working in Ukraine and abroad to share experiences.
Speakers with scientific bases and practical cases from Ukraine, Poland, Georgia, Ireland, Germany, the Netherlands, Belgium, Spain, Turkey and Israel shared last year their own practical experience in autotransplantation, trichopigmentation and trichological hair restoration at the First International Surgical Hair Treatment. We conducted a discussion of problematic issues that occur in trichology and autotransplantation of hair.

We invite everyone who wants to develop in the field of hair restoration to take part in the International Congress of Surgical Hair Restoration in Ukraine on February 20, 2021.

See you in Lviv!

20 лютого 2021 року відбудеться Другий Міжнародний Конгрес хірургічного відновлення волосся в Україні.

Конгрес має на меті представити учасникам останні розробки в галузі трихології, мікропігментації та трансплантології, а також поділитися передовими та інноваційними методами та знаннями з відновлення волосся з усього світу. Завдяки обміну знаннями та інформацією ,програма включатиме захоплюючу комбінацію лекцій та практичних знань кращих спеціалістів у цій сфері. Конгрес має на меті створити унікальний форум для обговорень та обміну думками між дослідниками та клініцистами з усього світу, оскільки сприяє розповсюдженню останніх знань та досвіду, отриманих в результаті досліджень у галузі відновлення волосся. Конгрес стане чудовим місцем для обміну інформацією з колегами з Єгипту,Туреччини,Аргентини,Іспанії,Греції,ОАЕ,України, Франції,Індії ,Німеччини та Польщі і ми сподіваємось, що він сформує платформу для координації нових партнерських відносин для кар'єрного росту спеціалістів з нашої країни.


В даний час випадіння волосся являється однією з найбільш розповсюджених проблем,які торкаються більше половини населення земної кулі. Технічний процес і шаленний ритм нашого життя сприяють поглибленню та омолодженню цієї проблеми.Ми живемо в умовах щоденного стресу і шкідливого впливу навколишнього середовища, що негативно впливає на наше здоров'я і часто являється причиною різноманітних патологій волосся.


Ціллю Міжнародного конгресу «Української асоціації хірургічного відновлення волосся» є : об'єднання спеціалістів, які працюють в Україні та за її межами, для обміну досвідом.

Спікери з науковою базою та практичними кейсами з України, Польщі, Грузії, Ірландії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Туреччини та Ізраїлю поділились минулого року власним практичним досвідом в аутотрансплантації, трихопігментації та трихологічному відновленні волосся на Першому міжнародному конгресі хірургічного відновлення волосся в Україні.Ми реалізували обговорення проблемних питаннь , які зустрічаються в трихології і аутотрансплантації волосся.


Запрошуємо усіх хто хоче розвиватись у сфері відновлення волосся прийняти участь у Міжнародному Конгресі хірургічного відновлення волосся в Україні 20 лютого 2021 року.

До зустрічі у місті Львів!


Address
Ukraine, Lviv
street November Rank 8,
79000
Conference hall Bank hotel

The cost of participation
200 Available until February 15
250 Available from February 15

* There is a discount for members of the Association

Адреса
Україна, м Львів
вул. Листопадового Чину 8,
79000
Конференц-зал Банк готель

Вартість участі
200 Є до 15 лютого
250 Є з 15 лютого

*Для членів Асоціації діє знижка
SPEAKERS
СПІКЕРИ
Valuable knowledge from practitioners
Цінні знання від практикуючих спеціалістів
ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ТА ЗРОЗУМІТИ
*Через ситуацію у світі, повідомляємо про можливість не прибуття всіх представлених спікерів. Тим не менш, у такому випадку спікер представляє відео-доповідь, у записі і всі вони будуть розіслані учасникам у закритому доступі після Конгресу та представлені на ньому
 • Dr. Anastasios Vekris (Greece)
  Algorithm of FUE in Beard Hair Transplantation
  Алгоритм FUE при трансплантації волосся на бороді
 • Christian Bisanga (Belgium)
  ONLINE
  About assessment of donor in hair transplant patient
  Оцінка донорської зони пацієнта перед трансплантацією
 • Dr. Ozgur Oztan (Turkey)
  Repairing Procedures
 • Georgios Zontos (Greece)
  ONLINE
  Coronal vesrus Sagittal incisions :Why coronal incisions can reduce recipient area injury by 300%
 • Yeşim Alkan (Turkey)
  The importance of the hairline in hair transplantation surgery
 • Dr. Héctor Treviño (Mexico)
  ONLINE
  Hair transplant in scars
  Пересадка волосся в рубці
 • Dr. Espinosa Custodio (Spain)
  ONLINE
  Regenerative medicine, on the use of Plasma Rich in fibrin, in FUE extraction wounds
  Регенеративна медицина, щодо використання плазми, багатої у фібрині, при екстракційних ранах FUE
 • Dr. Jakub Miszczyk (Poland)
  Adipose derived stromal cells - a practical approach in a clinical setting
  Похідні жирових клітин строми - практичний підхід у клінічних умовах
 • Dr. Myroslava Novosilska (Ukraine)
  Global pandemic.
  Hair loss after Covid-19

  Глобальна пандемія.
  Випадіння волосся після Covid-19
 • Dr Pradeep Sethi (India)
  ONLINE
  Female Hair line design
  Дизайн лінії жіночого волосся
 • Dr. Irina Popova (Ukraine)
  Alopecia. Acceptance research, perspectives, solutions
  Алопеції. Акцептуальні дослідження, перспективи, вирішення
 • Liudmila Shupeniuk (Ukraine)
  Female causes of hair loss
  Жіночі причини втрати волосся
 • Piotr Fliger (UK)
  ONLINE
  Natural results in scalp micropigmentation
  Природній результат - мікропігментація шкіри голови
 • Dr. Ivan Baranov (Ukraine)
  Advantages of hybrid hair transplantation technique
  Переваги гібридної техніки трансплантації волосся.
 • Dr. Hichem Bensmail (France)
  ONLINE
  Hair in the vulva is important for all women and man. That's the reason
 • Semen Fuks (Ukraine)
  The importance of reproducing a balanced scalp microbiome for hair restoration (before transplantation).
  Важливість відтворення збалансованного мікробіому шкіри голови для відновлення волосся (перед трансплантацією).
 • Dea Diana Papaskiri (Georgia)
  ONLINE
  From student to transplantologist
  Від студента до трансплантолога
 • Dr Umair Rafique (Germany- Ukraine)
  Oxford Biolabs TRX2 Anti- Hairfall Therapy
  Oxford Biolabs TRX2 Терапія проти випадіння волосся
 • Dr. Malesh Sergey (Ukraine)
  TOP procedure in trichology
  ТОП процедура у трихології
 • Albert Jelsma (Netherlands)
  ONLINE
  The Customer Journey in SMP
 • Angelos Keramidas (Greece)
  ONLINE
  Recovery time after FUE
Program
09:30-10:30
Registration of participants
Visiting the Expo Point
Wellcome coffee
10:30
Welcoming speech by the mayor of Lviv - Andriy Sadovy
10:40-10:55
Dr. Myroslava Novosilska, President of the Association Hair Restoration Surgery in Ukraine,
Founder of the clinic of aesthetic medicine Myroslava Novosilska
"Global pandemic. Hair Loss After Covid-19 »
10:55-11:15
Dr. Irina Popova, Honorary President of the Association of Trichologists of Ukraine
co-founder of HairHelp Clinic
"Alopecia. Acceptance research, perspectives, solutions »
11:15-11:32(V)
Dr. Christian Bisanga, Founder of BHR Clinics, member of ISHRS assotiation, Past President FUE Europe
"About assessment of donor in hair transplant patient"
11:32-12:00
Dr. Anastasios Vekris , Founder, Chairman & Managing Director of the Cosmetic Derma Medicine Center and the Medical Director of the Aesthetic Surgery of the Center.He is also the Founder, Chairman & Managing Director of the hair restoration center Advanced Hair Clinics. He is considered one of the world class experts in FUE (Follicular Unit Extraction) hair restoration technique and has trained many doctors and assistants in FUE in various countries around the world."Algorithm of FUE in Beard Hair Transplantation"

12:00-12:25
Dr. Özgür Öztan,performed and created the fundamental of Beard Hair Transplantation
procedure with the Bifurcated Needle and got the patent for it and continued towork on patients.
He is one of the few doctors who performs Stick and the Place technique in Turkey. In addition
to all his numerous society memberships, he is the currently elected President of FUE Europe
Hair Transplant Society of which he is one of the founders in 2012.
"Repairing Procedures"
12:25-12:40
Answer the question
12:40-12:45(V)
Dr. Héctor Treviño ,Medical Director of Capilea Monterrey. Capilea is found in more than 5 Latin American countries
Dr Héctor Treviño belongs to the Latin American ibero society of hair transplantation SILATC as well as Argentine association of hair RECOVERY AARC both belonging to the international"Hair transplant in scars"

12:45-12:55(V)
Dr. Angelos Keramidas, Hair Transplant Surgeon
"Recovery time after FUE"
12:55-13:10
Semen Fuks, Head of Orising laboratory in Ukraine, trichologist

"The importance of reproducing a balanced scalp microbiome for hair restoration (before
transplantation)"

13:10-13:30
Dr. Lyudmila Shupenyuk, Founder of the Shupeniuk Medical Club clinic, obstetrician-gynecologist, expert
TV channel STB, host of the project "I'm ashamed of my body"
"Women's causes of hair loss"
13:30 -13:35
Answer the question
13:35-13:57(V)
Dr. Hichem Bensmail ,is a globally-distinguished obstetrician and gynecologist based at Clinique George V in Bordeaux, France and Regeneva Institute, Geneva, Switzerland. He specializes in both aesthetic and cosmetico-gynecologic surgery and urogynecology. Dr Bensmail is a pioneer of cosmetic vaginal surgery in France, being one of the first physicians to introduce hyaluronic acid and fractional CO2 laser use in gynecology. He additionally was the first physician to introduce quadripolar radio frequency and Magnetic field treatments in France, historically contributing to the development of cutting-edge techniques in the gynecologic and cosmetic gynecology fields"Hair in the vulva is important for all women and man. That's the reason"
13:57-14:04 (V)
Dr. Pradeep Sethi, MD, Honorary Professor Hair Transplantation

"Female Hair line design"
14:04-14:55


Lunch
Visiting the Expo Point

14:55-15:00
Denys Prokopovych ,Dermatologist, trichologist, president of the All-Ukrainian Association of Trichologists, co-founder of HairHelp Clinic
Welcome speech
15:00-15:20
Dr. Ivan Baranov,
Founder of HairMed Ukraine, trichologist, hair transplantologist, member of ISHRS, World Fue Institute, member of USHRS

"Advantages of hybrid hair transplantation technique"
15:20-15:40
Dr. Jakub Miszczyk, Plastic Surgery,Hair Transplant
"Adipose derived stromal cells - a practical approach in a clinical setting "
15:40-15:54 (V)
Dr. Georgios Zontos, is a Hair Restoration Lecturer and Public Speaker, Fellow ISHRS and Diplomat ABHRS
" Coronal vesrus Sagittal incisions :Why coronal incisions can reduce recipient area injury by 300%"
15:55- 16:15
Dr. Alkan Esim, Maral Hair Clinic medical coordinator, Chief of the Team, Trichologist
«The importance of the hairline in hair transplantation surgery»16:15-16:25
Answer the question
16:25-16:36 (V)
Dr. Hiram Abif Espinоsa Custоdio, MD, Medical Director of Instituto Médico del Prado, has a degree in Medicine and Surgery of Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, homologated in Spain

"Regenerative medicine, on the use of Plasma Rich in fibrin, in FUE extraction wounds"
16:36-16: 52 (V)
Dr. Dea Diana Papaskiri ,Founder and Director of "DeaMed", MD PhD,member of ISHRS and GeoPRAS
"From student to transplantologist"
16:52-17:07
Dr. Malesh Sergey,
Dermatovenereologist, trichologist. Injection doctor
TOP procedure in trichology
17:07-17:22
Dr. Umaіr Rаfique - Business Development Sales Manager of Oxford
Biolabs

"Oxford Biolabs TRX2 Anti- Hairfall Therapy"

17:22-17:30
Answer the question
17:30-17:40(V)
Piotr Fliger , SCALP PIGMENTATION EXPERT & TRAINER
"Natural results in scalp micropigmentation"
17:40-18:00(V)
Albert Jelsma, founder and owner New Contour based in The Netherlands, International Specialist and Trainer Scalp Micropigmentation. Speaker for the dutch ANKO (dutch organization which represent all hairdressers and barbers in The Netherlands) and the USHRS (Ukrainian Society of Hair restoration Surgery). An organization that represent doctors and other medical specialists in hair restoration.

Nominated by Team Micro for "new rising star in SMP" in 2018 and 2019.

"The Customer Journey with Scalp Micropigmentation"

19:00- 00:00
Gala dinner
+38 073 438 27 49
The number of places is limited due to quarantine requirements
Кількість місць є обмеженою у зв'язку з карантинними вимогами
PARTNERS
ПАРТНЕРИ
If you want to become a partner of the Congress, write to us
Якщо ви хочете стати партнером Конгресу напишіть нам
ushrs2020@gmail.com
Venue
Місце проведення
Modern conference hall Bank Hotel
Сучасний конференц зал Банк готель
BE IN THE COURSE
БУДЬТЕ В КУРСІ
Don't miss the news, subscribe to the newsletter
Не пропустіть новини, підпишіться на розсилку
Все фотографии используются для демонстрации контента. Пожалуйста, не используйте тексты и изображения шаблона в коммерческих целях.
Made on
Tilda